deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Can dostu deyimi:

Can dostu deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok yakın dostlar için söylenir.
"Ölen o insan can dostumdu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.