deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çabası boşa çıkmak deyimi:

Çabası boşa çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çalışmanın sonunda eline hiçbir şey geçmemek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.