deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çaba harcamak deyimi:

Çaba harcamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi yapabilmek için elinden geleni yapmak.
"Matematik dersinde başarılı olmak için daha çok çaba harcamalıyım."
"Biraz daha çaba harcarsan takdir belgesi alabilirsin."
"İşleri zamanında bitirmek için çok çaba harcamak gerekiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.