deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Baş tacı deyimi:

Baş tacı deyiminin anlamı ve açıklaması

En çok sevilen, çok yüksek tutulan (kimse veya şey).
"Sen bizim evimizin baş tacısın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.