deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ayıpsın deyimi:

Ayıpsın deyiminin anlamı ve açıklaması

"Ayıp ettin" anlamında söylenir.
"Ayıpsın amca, elimizden her şey gelir."
"Teyze oğlu ayıpsın, seni ne zaman yalnız bıraktık."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.