deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Allah'tan deyimi:

Allah'tan deyiminin anlamı ve açıklaması

1) İyi ki.
"Allah'tan arkası dönüktü de bizi görmedi."

2. Yaradılıştan.
"Allah'tan işte, onun da aklı kıt biraz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.