deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağzını yoklamak deyimi:

Ağzını yoklamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin bir şey hakkında bildiğini kendine sezdirmeden söyletmeye çalışmak.
"Şunun ağzını yokla da bahçeyi satıp satmayacağını öğren."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.