deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağır ol! deyimi:

Ağır ol! deyiminin anlamı ve açıklaması

1. "Ciddi, ağırbaşlı, soğukkanlı, sabırlı ol!" anlamında kullanılan bir söz.
"Ağır ol arkadaşım, ağzından çıkanı kulağın duysun!"
"Ağır ol evladım, neyi paylaşamıyorsunuz!"

2. "Acele etme, yavaş ol!" anlamında kullanılan bir söz.
"Ağır ol! İstediğini sen de alacaksın."
"Ağır ol! Sıra sana da gelecek."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.