deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağır kazan geç kaynar atasözü

Ağır kazan geç kaynar atasözünün açıklaması, anlamı:

1. Herkesin anlayış yeteneği bir değildir, öğrenme kabiliyetleri de farklıdır. Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar.

2. Bazı beceriksiz, tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler.

3. Ağırbaşlı, olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar.

 

deyimlerimiz.com
Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü
Güncel TDK Uyumlu