deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adamın ipi elinde deyimi:

Adamın ipi elinde deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin davranış ve hareketlerini bir başkası kontrol edebilir durumda.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.