deyimlerimiz.com

Zehir zıkkım olsun yediği deyimi:

Zehir zıkkım olsun yediği deyiminin anlamı ve açıklaması

Beddua (ilenme) sözü olarak söylenir.
"Nankör bir insanmış, zehir zıkkım olsun yediği."
"Zehir zıkkım olsun yediğin, şu garibanları mağdur ettin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.