deyimlerimiz.com

Yürük at yemini artırır deyimi:

Yürük at yemini artırır deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işte üstün çaba gösterenler o kadar yüksek bir karşılık görürler.
"Yürük at yemini artırır demiştim, patronu maaşına yüzde yüz zam yapmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.