deyimlerimiz.com

Yüreği zıplamak deyimi:

Yüreği zıplamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir olay karşısında birdenbire korkup heyecanlanmak.
"Kobra yılanı karşısına çıkınca yüreği zıplamıştı."
"Öyle şaka yapma kadıncağıza, yüreğini zıplatacaksın şimdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.