deyimlerimiz.com

Yerde kalmak deyimi:

Yerde kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Saygı görmemek, yüzüne bakılmamak.
"Eski televizyonlar artık yerde kaldı, kullanan kalmadı gibi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.