deyimlerimiz.com

Yasağı çiğnemek deyimi:

Yasağı çiğnemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Uyulması gereken kurallara uymamak.
"Burada yasağı çiğnemek başına dert açabilir."
"Büyüklerin yasağı çiğnemesi, küçüklere kötü örnek oluyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.