deyimlerimiz.com

Yabana atmak deyimi:

Yabana atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak.
"Babanın sözlerini sakın yabana atayım deme."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.