deyimlerimiz.com

Usturuplu konuşmak deyimi:

Usturuplu konuşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Derli toplu, yerli yerinde ve ustalıkla konuşmak.
"Bu yaşına geldin, hala usturuplu konuşmayı öğrenemedin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.