deyimlerimiz.com

Üstün bulmak deyimi:

Üstün bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi veya kimseyi başkasından daha değerli bulmak veya görmek.
"Bu model arabaları hep üstün görmekte haklıymışım."
"Kimse kendini başkasından üstün bulmasın."
"Belli ki öğretmen seni daha üstün buluyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.