deyimlerimiz.com

Tıknefes olmak deyimi:

Tıknefes olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Nefesi tıkanmak, nefes darlığı olmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.