deyimlerimiz.com

Tenkit etmek deyimi:

Tenkit etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Zayıf ve yanlış taraflarını sayarak eleştirmek.
"Beni tenkit etmekte haklısınız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.