deyimlerimiz.com

Talimat vermek deyimi:

Talimat vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek.
"Başbakan talimat vermiş, tüm memurlar izinli sayılmış."
"Öğretmen sınıfa kimseyi alma diye talimat verdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.