deyimlerimiz.com

Suyun başı deyimi:

Suyun başı deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Suyun çıktığı yer, kaynak.
"Yorgun bedenlerini suyun başındaki çimenlerin üstüne bıraktılar."

2. En çok yarar sağlanacak yer.
"Herkes suyun başında bulunmak istiyor."

3. Bir iş için en önemli, iş en son kendisinde bitecek kişi, mevkii.
"Suyun başında kim var?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.