deyimlerimiz.com

Sütüne bırakmak deyimi:

Sütüne bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi birinin namusuna, insanlığına bırakmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.