deyimlerimiz.com

Sürüp gitmek deyimi:

Sürüp gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek.
"Eğlenceleri gece boyunca sürüp gitti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.