deyimlerimiz.com

Sünnet ehli deyimi:

Sünnet ehli deyiminin anlamı ve açıklaması

Müslümanlıkta Hz. Muhammed'in koyduğu kuralları olduğu gibi uygulayan, onun izinden giden (kimse), ehlisünnet.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.