deyimlerimiz.com

Su katılmamış deyimi:

Su katılmamış deyiminin anlamı ve açıklaması

Saf, katıksız, bozulmamış, başka bir etkiyle değişmemiş olan, hilesiz.
"Su katılmamış bir şerefsiz derdi."
"Su katılmamış bir köylü insanı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.