deyimlerimiz.com

Sözünü geri almak deyimi:

Sözünü geri almak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Söylemiş olduğu sözün doğru olmadığını kabul ederek söylenmemiş sayılmasını istemek.
"Sözünü geri al, yoksa karışmam!"
"Sözümü geri alıyorum, yanlış ifade ettim."

2. Üstüne aldığı bir işten vazgeçtiğini söylemek.
"Sözümü geri almak zorundayım, benim gelme şansım yok."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.