deyimlerimiz.com

Siz bilirsiniz deyimi:

Siz bilirsiniz deyiminin anlamı ve açıklaması

"nasıl istersiniz öyle olsun" anlamında kullanılan bir söz.
"Madem gitmeye karara verdiniz, siz bilirsiniz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.