deyimlerimiz.com

Şerefe deyimi:

Şerefe deyiminin anlamı ve açıklaması

İçki içilirken kadeh kaldırarak karşısındakine değer verildiğini belirtmek için söylenen söz, sağlığına veya sağlığınıza.
"Masadakiler, şerefe diyerek içmeye devam ettiler."
"Şerefe dostlar, bugünkü başarımıza içelim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.