deyimlerimiz.com

Şap gibi yanmak deyimi:

Şap gibi yanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ortada kalmak, destek bulamamak, kötü bir duruma düşmek, mahvolmak.
"Eğer bu ödemeyi yapamazsak şap gibi yanarız."
"Üniversite sınavını kazanamazsam şap gibi yanarım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.