deyimlerimiz.com

Saçlarını süpürge etmek deyimi:

Saçlarını süpürge etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kadın çok büyük istekle çalışıp hizmet etmek, özveri ile birileri uğrana çalışmak.
"Sizi okutabilmek için saçlarını süpürge etti."
"Saçlarını süpürge etti, çocuklarını kimseye muhtaç etmedi."
"Yıllardır saçlarımı süpürge ettim, senin yaptığına bak!"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.