deyimlerimiz.com

Pervane olmak deyimi:

Pervane olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin yanında onun hizmetine hazır olduğunu gerekli gereksiz göstermek.
"Tüm çocukları onun yanında pervane olur."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.