deyimlerimiz.com

Pazarlığı pişirmek deyimi:

Pazarlığı pişirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Pazarlıkta uyuşma sağlayacak duruma gelmek.
"Satış konusunda ev sahibiyle pazarlığı pişirdik sayılır."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.