deyimlerimiz.com

Payanda vurmak deyimi:

Payanda vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çökmek, yıkılmak, devrilmek üzere olan bir yeri veya şeyi payandalarla sağlamlaştırmak. Payandalamak.
"Bu eski binaya payanda vurmaya çalışmaları boş çaba."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.