deyimlerimiz.com

Para veren altın bulsun deyimi:

Para veren altın bulsun deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir nedenle bir kimseden para alınırken, para veren kimseye şaka yollu söylenir.
"Teşekkür ederim, para veren altın bulsun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.