deyimlerimiz.com

Pahalıya mal olmak deyimi:

Pahalıya mal olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çok para, özveri, emek gerektirmek.
"Bu iş yerini açmak bize epey pahalıya mal oldu."
"Bu ev size pahalıya mal olmuş gibi."

2. Kolay elde edilememek.
"Bu seçimi kazanmak size pahalıya mal olacak."
"Bazen aşırı derecede kuşkulu davranıyorsak, bize çok pahalıya mal olan hürriyetimizi kaybetmek konusundaki korkumuzdandır. Mustafa Kemal Atatürk (29.10.1923) "

3. Zarara, sıkıntıya yol açmak.
"Geç saate gezme düşüncen, bize pahalıya mal oldu."
"Dikkatsizliği ona pahalıya mal oldu."
"Sigara bağımlılığı pahalıya mal oldu, genç yaşta kanser oldu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.