deyimlerimiz.com

Omuzda taşımak deyimi:

Omuzda taşımak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok saygı göstermek, yüceltmek, övmek.
"Bir zamanlar omuzda taşınan insanlardı."
"Senin gibi başarılı insanları, her zaman omuzda taşımak lazım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.