deyimlerimiz.com

Nane yemek deyimi:

Nane yemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Uygunsuz bir iş yapmak, bir davranışta bulunmak.
"Yediği naneye bak şunun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.