deyimlerimiz.com

Nalıncı keseri gibi kendine yontmak deyimi:

Nalıncı keseri gibi kendine yontmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hemen her işte kendi çıkarını düşünerek hareket etmek.
"Nalıncı keseri gibi kendine yontmayı bırak da, bize biraz faydan olsun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.