deyimlerimiz.com

Müdafaa etmek deyimi:

Müdafaa etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Savunmak, korumak.
"Biz sekiz kişi ön kapıyı müdafaa etmekle görevliydik."
"Davranışlarına dikkat et, bu saatten sonra seni müdafaa edemem."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.