deyimlerimiz.com

Moratoryuma gitmek deyimi:

Moratoryuma gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Tüm borçların ödeme zorunluluğunu geri bırakmak, resmî olarak geciktirmek.
"Şirket, moratoryuma gitmek zorunda kaldı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.