deyimlerimiz.com

Miskinler tekkesi deyimi:

Miskinler tekkesi deyiminin anlamı ve açıklaması

İşsiz ve tembellerin toplandığı yer.
"Bu kahve, miskinler tekkesine dönmüş."
"Sık sık miskinler tekkesine uğrardı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.