deyimlerimiz.com

Mehtaba çıkmak deyimi:

Mehtaba çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ay ışığında gezip dolaşmak.
"Bu gece, seninle mehtaba çıkmak istiyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.