deyimlerimiz.com

Madalyanın ters tarafı deyimi:

Madalyanın ters tarafı deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyanın ters tarafı gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyanın ters tarafı kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyanın ters tarafı öyle değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyanın ters tarafı farklı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.