deyimlerimiz.com

Kumda oynamak deyimi:

Kumda oynamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir fırsat kaçırarak umulanı elde edememek.
"İhaleyi alamadık, bir haftadır kumda oynamışız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.