deyimlerimiz.com

Kulağına koymak deyimi:

Kulağına koymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir duruma ya da söze hazırlamak için önceden kısaca anlatmak, düşünce aşılamak, telkin etmek.
"Söylediklerimi kulağına koy, sorduklarında söylersin."
"Onun söylediklerini kulağına koyma, önemsiz şeyler onlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.