deyimlerimiz.com

Kıldan nem kapmak deyimi:

Kıldan nem kapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

En önemsiz nedenlerden üzüntü duymak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.