deyimlerimiz.com

Karmakarışık etmek deyimi:

Karmakarışık etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok karışık duruma getirmek.
"Çocuklar odayı karmakarışık etmiş."
"Sen bu ders notlarını karmakarışık etmişsin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.