deyimlerimiz.com

Karantina altına almak deyimi:

Karantina altına almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulması ve buraya giriş çıkışların engellenmesi biçiminde sağlık önlemi uygulamak.
"İlçe sınırları içindeki tüm köyler karantina altına alındı."
"Bu bölgenin acilen karantina altına alınması gerekiyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.