deyimlerimiz.com

Kara kara düşünmek deyimi:

Kara kara düşünmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok üzüntülü olmak, düşünceye dalmak.
"Kontenjanlar, ataması yapılmayan öğretmenleri kara kara düşündürüyor."
"Geleceği için kaygılıydı, birikimleri de yoktu, kara kara düşünüyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.